Termeni și Condiții

Termeni, condiții de utilizare și politici privind datele.

Vă mulțumim pentru vizitarea acestui site!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest text ȋntrucât navigarea mai departe pe site- ul www.cex-protocol.ro constituie un acord și o garantare din partea dumneavoastră că sunteți informat cu privire la clauzele de mai jos și că acceptați implicit condițiile de mai jos.

Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ (denumitӑ ȋn continuare și „noi” sau „nouӑ”)  apreciazӑ vizita dumneavoastrӑ pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile, precum și interesul fațӑ de compania și serviciile noastre.

Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ S.R.L.

Website-ul www.cex-protocol.ro aparține companiei Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ S.R.L. (denumită în continuare ,,Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ”) având următoarele date: CUI 43794045; J40/3309/2021

Introducere

Această pagină stabilește termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului www.cex-protocol.ro și a conținutului acestui site (date, informații, materiale fotografice sau video, logo / slogan). 

 • vizitator site / utilizator site – orice persoană care accesează orice pagină sau resursă din cadrul site-ului.
 • site-ul este pus la dispoziție de către Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ fără nici o garanție, obligație sau răspundere expresă sau implicită față de vizitatorii / utilizatorii site-ului sau față de terți.

Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ păstrează in totalitate și în mod unilateral dreptul de a adăuga, șterge, modifica, folosi toate materialele, datele și informațiile conținute la orice moment de www.cex-protocol.ro.

Acces și Utilizare

Toți vizitatorii site-ului pot să:

 • vizualizeze paginile și conținutul site-ului www.cex-protocol.ro de pe orice dispozitiv compatibil cu www.cex-protocol.ro (desktop, laptop, tabletă, smarphone sau orice alt dispozitiv mobil).
 • transmită link-uri către site-ul www.cex-protocol.ro
 • folosească datele de contact de pe site pentru a cere mai multe detalii despre site și conținutul acestuia.

Vizitatorii site-ului nu pot să:

 • copieze conținutul site-ului (date, informații, materiale fotografice sau video, logo / slogan) fără un acord prealabil cu Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ.
 • publice / printeze pe alte canale conținutul site-ului www.cex-protocol.ro fără un acord prealabil cu Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ.
 • distribuie pe alte canale, fizice sau online, conținutul site-ului www.cex-protocol.ro (spre exemplu prin preluarea integrală sau parțială cu a textului cu funcția ,,copy-paste” și alipirea conținutului la un email, newsletter, alte site-uri sau rețele interne).
 • copieze și să modifice conținutul site-ului www.cex-protocol.ro cu scopul publicării - fizice sau online - și distribuirii conținutului în formă modificată pe alte canale.
 • descarce sau să modifice integral sau parțial site-ul www.cex-protocol.ro.
 • cesioneze / vinde / revinde sau de a exploata site-ul în orice alt mod, în scopuri comerciale sau alte scopuri care ar crea daune companiei Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ.

Folosirea oricaror elemente menționate mai sus fără acordul prealabil al Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ se pedepsește conform legilor în vigoare. Prin accesarea site-ului www.cex-protocol.ro, utilizatorul final se angajează să nu creeze nici o daună tehnică, financiară, de imagine sau de prestigiu pentru deținătorul site-ului.

Politica de confidențialitate și protecție a datelor

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă preocupări importante pentru noi, aspecte pe care le avem în vedere în toate procesele noastre de afaceri. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul ww.cex-protocol.ro dar și în urma folosirii plății și folosirii serviciilor Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ este operatorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepţiile sunt enumerate în prezenta notificare.

​Datele de contact sunt: Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ S.R.L., Strada Turda, nr. 102, sector 1, Cod Poştal 011334 - Bucureşti, Nr. Registrul Comerţului: J40/3309/2021, Cod Unic de Identificare 43794045, Email: centruldeexcelenta10@gmail.com, Telefon: +40742040843.

Colectarea, procesarea şi folosirea datelor cu caracter personal

Categorii de date prelucrate: sunt procesate date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP) precum și date bancare care țin de îndeplinirea anumitor transferuri pentru plata unor servicii (atât date ale funizorilor cât și date ale clienților serviciilor Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ).

Principii

Colectăm, procesăm şi folosim datele acestea (inclusiv adresa IP) numai atunci când există o bază legală pentru acestea sau v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu, în scopul înregistrării pentru un serviciu oferit de către Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ.

Procesăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

1) Pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor, prin intermediul unui formular de contact

Bază legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing, precum şi pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

2) Pentru remedierea deranjamentelor și din motive de securitate

Bază legală: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul legitim față de remedierea deranjamentelor și securitatea ofertelor noastre.

3) Pentru autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetarea de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare permis legal sau pe baza acordului obținut

Bază legală: acord / interes legitim din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

4) Pentru asigurarea și apărarea drepturilor noastre

Bază legală: interes legitim din partea noastră față de asigurarea și apărarea drepturilor noastre.

Fișiere-jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browser-ul dumneavoastră transmite, automat, anumite informații care sunt stocate în așa-numitele fișiere-jurnal. Salvăm fișierele-jurnal pentru determinarea deranjamentelor și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) doar pentru perioadă scurtă de timp, după care le ștergem. Dacă este necesară o retenţie suplimentară a fișierelor-jurnal pentru a servi drept dovezi, atunci acestea vor fi excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmise, în funcție de cerinţe, autorităților competente. Fişierele-jurnal (fără adresa IP; fără adresa completă IP) vor fi folosite şi în scop de analiză, conform punctului 3 “Autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetarea de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare permis legal sau pe baza acordului obținut”

În fișierele-jurnal sunt salvate în special următoarele informații:

 • adresa IP (adresă protocol internet) a dispozitivului de pe care se accesează Oferta online;
 • adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesat site-ul www.cex-protocol.ro (așa-numitul URL de proveninenţă);
 • denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea site-ului www.cex-protocol.ro;
 • denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;
 • data și ora, precum și durata de accesare;
 • cantitatea de date transferate;
 • sistemul de operare și informații despre browser-ul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);
 • cod status http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

Transferul de date

1) Transferul de date către alți operatori

Datele cu caracter personal nu sunt transmise către alți operatori, decât când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte avem un interes legitim în acest transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite la punctul 3.3 “Scopurile procesării datelor și bazele legale”. Suplimentar, datele pot fi transferate către alți operatori când avem obligaţia legală în acest sens sau în baza reglementărilor administrative sau juridice aplicabile.

2) Furnizorii de servicii (generale)

Implicăm furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de marketing, programare, găzduire de date. Am ales furnizorii de servicii în baza unei selecţii atente și le monitorizăm activitatea pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt gestionate și păstrate în siguranță. Impunem furnizorilor de servicii respectarea confidențialităţii şi respectarea reglementărilor legale.

Durata stocării, perioade de retenție

În principiu, stocăm datele dvs. atât cât este necesar pentru a furniza oferta online și serviciile asociate sau când avem un interes legitim în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes legitim cu privire la marketingul prin poștă). În toate celelalte cazuri ștergem datele dvs. cu caracter personal, cu excepția acelor date pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, avem obligaţia să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pentru o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

Schimbarea politicii de protecție a datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor. Astfel, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât aceasta poate suferi modificări. Dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să apelați la datele de contact disponibile în secțiunea ,,Contact” a site-ului www.cex-protocol.ro

Drepturile de autor

Drepturile de autor pentru acest site sunt detinute de către Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ, niciun material continut neputȃnd fi reprodus integral sau parțial fără acord scris prealabil. Toate informațiile și produsele prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecţia desenelor şi modelelor prezentate.

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului www.cex-protocol.ro sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse și servicii care sunt prezentate pe site sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală. Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a site-ului www.cex-protocol.ro indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări şi modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil acordul de la Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ, este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.