Utilizarea cookie-urilor

Pentru furnizarea ofertei online pot fi folosite cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire. Cookie-urile sunt fișiere-text mici care pot fi salvate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați site-ul www.cex-protocol.ro. Urmărirea este posibilă folosind diverse tehnologii. De regulă, noi procesăm informaţia folosind tehnologia pixel şi/sau analizarea fişierelor jurnal.

Categorii

Distingem între cookie-uri tehnice absolut necesare pentru funcţionarea Ofertei online şi cookie-uri sau tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii pentru buna funcţionare a Ofertei online. Accesarea Ofertei online este, de regulă, posibilă şi fără cookie-uri care nu servesc unor scopuri tehnice.

1) Cookie-uri tehnice necesare

Prin cookie-uri tehnice necesare înţelegem cookie-uri fără de care funcţionarea Ofertei online nu poate avea loc. Aici amintim cookie-uri care salvează datele pentru a putea reda, fără deranjamente, conţinut video, respectiv audio (momentan acesta nu exista pe site-ul www.cex-protocol.ro dar urmează să apară). Aceste cookie-uri vor fi şterse la închiderea browser-ului.

2) Cookie-uri şi tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic Folosim cookie-uri pentru marketing şi tehnologii de urmărire numai dacă v-aţi exprimat acordul în acest sens.

Folosirea cookie-urilor de marketing şi a tehnologiilor de urmărire ne oferă posibilitatea de a vă pune la dispoziţie oferte relevante ce rezultă din analiza comportamentală de utilizator:

  • statistici: folosind această opţiune putem măsura, spre exemplu, timpul petrecut pe site și punctele de interes care atrag atenția pe site.
  • urmărirea ratei de conversie: partenerii noştri privind urmărirea ratei de conversie plasează un cookie pe dispozitivul dvs. (“conversion cookie”) dacă aţi accesat site-ul nostru prin intermediul unui anunţ al acestora. Acest tip de cookie îşi pierde valabilitatea, de regulă, după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite web site-uri ale noastre, iar cookie-ul nu a expirat, atât noi, precum şi parternul nostru privind urmărirea ratei de conversie putem identifica faptul că un anumit utilizator a dat click pe anunţ şi a fost, astfel, redirecţionat pe site-ul nostru. Informaţiile astfel obţinute ajută la întocmirea unor statistici privind rata de conversie şi stabilirea numărului total de utilizatori care au fost redirecţionaţi ca urmare a click-ului pe anunţ marcat cu o tehnologie de urmărire.
  • plug-in-uri sociale: Pe anumite pagini ale site-ului nostru există conţinut şi servicii de la alţi furnizori (de ex. Facebook), care, la rândul lor, pot folosi cookies şi componente active.

Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire

Din browser şi/sau din setările noastre privind confidenţialitatea puteţi să vă administraţi setările cookie-urilor şi a tehnologiile de urmărire: Notă: modificarea setărilor pe care le-aţi făcut are efect doar pentru fiecare browser folosit, în parte.

1) Dezactivarea cookie-urilor

Dacă doriţi dezactivarea cookie-urilor, atunci trebuie să accesaţi setările browser-ului dvs. Rugăm să luaţi în considerare faptul că prin această măsură poate fi afectată funcționalitatea site-ului.

2) Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic

Atunci când vizitați site-ul www.cex-protocol.ro pentru prima dată veți fi întrebat într-o fereastră pop-up dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de confort şi a celor de marketing, respectiv tehnologiilor de urmărire. De asemenea, la setările noastre privind confidenţialitatea există opţiunea să revocaţi acordul deja exprimat, cu efect pentru viitor sau să vă exprimaţi acordul la un moment ulterior.

Plug-in-uri sociale

Pe site-ul www.cex-protocol.ro folosim așa-numitele plug-in-uri sociale ale diferitelor rețele sociale (Facebook, Instagram). La aplicarea plug-in-urilor, browser-ul dvs. de internet va stabili o conexiune directă cu serverele respectivei rețele sociale. Prin urmare, furnizorul relevant obține informația că browser-ul dvs. de internet a solicitat accesarea paginilor www.cex-protocol.ro, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator la furnizor sau nu sunteți în prezent autentificat în cont. Fișierele jurnal(inclusiv adresa IP) sunt transmise direct din browser-ul dvs. de internet către un server al furnizorului respectiv unde sunt stocate, dacă este necesar. Plug-in-urile reprezintă extensii independente ale furnizorilor de rețele sociale. Prin urmare, nu avem nici o influență asupra amplorii datelor colectate și stocate de furnizorii de rețele sociale prin intermediul plug-in-urilor. Scopul și amploarea colectării, prelucrarea ulterioară a datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile asociate și opțiunile de setare pentru protecția sferei dvs. private pot fi găsite în notele de protecție a datelor din rețeaua socială respectivă. Nu trebuie să utilizați plug-in-urile respective dacă nu doriți ca furnizorii de rețele sociale să obțină, respectiv să salveze date referitoare la această ofertă online sau să continue să utilizeze aceste date.

Responsabilitatea față de vizitatorii site-ului

  • copii: acest site este sigur pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani.
  • dreptul la informare: aveți dreptul de a obține informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să vă exercitaţi dreptul de informare privind datele personale. În același timp puteți să  solicitaţi ca datele incorecte să fie corectate și completate sau ca datele să fie șterse dacă cerințele legale aplicabile sunt îndeplinite. Acest drept nu se aplică în cazul oricăror date necesare  în scopuri fiscale și contabile sau care fac obiectul unei obligații legale de retenţie. Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, procesarea acestor date este, cu toate acestea, restricționată (vedeți mai jos).

Restricționarea procesării:

Puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.

  •  portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.
  • opoziţie la procesarea datelor
  • opoziţie la procesarea datelor – motive singulare În măsura în care procesăm datele în baza unui interes legitim, conform descrierii din această politică de protecție a datelor, aveți dreptul să înaintați oricând o contestaţie la această procesare din motive care rezultă din situația dvs. specială.

Vom întrerupe apoi procesarea datelor dvs., cu excepția cazului în care putem dovedi, în conformitate cu reglementările legale, că avem motive valabile și legitime pentru procesarea ulterioară care prevalează asupra drepturilor, intereselor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Opoziţie la procesare datelor în scop de marketing direct Suplimentar, puteți refuza în orice moment procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării unei campanii aflate deja în curs. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul să vi-l retrageţi, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.

Schimbarea politicii de protecție a datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor. Astfel, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât aceasta poate suferi modificări. Dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să apelați la datele de contact disponibile în secțiunea ,,Contact” a site-ului www.cex-protocol.ro.

Drepturile de autor

Drepturile de autor pentru acest site sunt detinute de către Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ, niciun material continut neputȃnd fi reprodus integral sau parțial fără acord scris prealabil. Toate informațiile și produsele prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecţia desenelor şi modelelor prezentate.

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului www.cex-protocol.ro sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse și servicii care sunt prezentate pe site sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală. Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a site-lui www.cex-protocol.ro indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări şi modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil acordul de la Centrul de Excelențӑ ȋn Protocol și Etichetӑ, este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.